ชาวบ้านรวมตัวล่ารายชื่อเรียกร้องนายอำเภอวังทองปลดผู้ใหญ่บ้าน

พิษณุโลก ชาวบ้าน บ้านใหม่พนมทองกว่า 100 คน ล่ารายชื่อ ยื่นหนังสือ-ชูป้าย ต่อนายอำเภอวังทอง เรียกร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากหน้าที่ เพราะมีทำงานและประพฤติตนไม่โปร่งใส ด้านปลัดอำเภอรับหนังสือขอเวลาตรวจสอบภายใน 15 วัน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอวังทอง จ.พิษณุโลก มีกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ม.11 บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก กว่า 100 คน ได้รวมตัวกันล่ารายชื่อกว่า 200 รายชื่อ เรียกร้องให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านใหม่พนมทอง พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีพฤติกรรมประพฤติตนไม่เหมาะสม มีหลายเรื่องที่เข้าข่ายการทุจริต อาทิเรื่องการขุดสระชุมชน(สระหลวง) ขุดให้ฟรีแต่ผู้ใหญ่กลับเอาดินไปขายแล้วเก็บเงินไว้เอง ภาวการณ์เป็นผู้นำ เอื้อประโยชน์พวกพ้องของตนเอง เรื่องเงินฌาปนกิจหมู่บ้าน และฌาปนกิจกองทุนหมู่บ้าน เรื่องประปาภูเขาที่ชาวบ้านได้ใช้กันไม่ทั่วถึง ไม่รับฟังความเดือดร้อนของประชาชน เป็นต้น

โดยกลุ่มชาวบ้านได้รวมตัวกันยืนชูป้าย “ออกไป” “ไม่เอาออกไป” “บ้านใหม่พนมทองต้องการคนใหม่” “บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง ต้องการผู้ใหญ่คนใหม่” “ผู้ใหญ่ไม่โปร่งใส” พร้อมตะโกนออกไปๆ เป็นระยะ เรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับชาวบ้าน

ด้าน นางชนาภา ชาวพิจิตร อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77 ม.11 บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้กล่าวว่า วันนี้ตนและตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางมาเพื่อร้องเรียนการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านใหม่พนมทอง อยากขอให้นายอำเภอตรวจสอบการทำงานที่ไม่โปร่งใสของผู้ใหญ่บ้าน อาทิ เรื่องน้ำประปา ขุดสระหลวงไปขายโดยไม่อธิบายหรือชี้แจงอะไรให้ชาวบ้านทราบ เรื่องน้ำประปาภูเขาปล่อยให้ชาวบ้านไม่ทั่วถึงได้รับความเดือดร้อน เรื่องเงินฌาปนกิจหมู่บ้าน และเรื่องภาระการทำหน้าที่ของการเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่มี เวลาชาวบ้านสอบถามเรื่องใดก็ไม่มีคำอธิบาย หรือใช้การโวยวายตลอด เสียงตามสายหมู่บ้านก็ไม่ซ่อมทำให้เราไม่รู้เรื่อง ขาดโอกาสการได้รับความช่วยเหลือของภาครัฐต่างๆ ซึ่งชาวบ้านเองได้อดทนมาตลอด 8-9 ปี ตั้งแต่ผู้ใหญ่คนนี้มารับหน้าที่ วันนี้จึงไม่ทนแล้ว

นายสมภาร สาดี อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 177 ม.11 บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ได้กล่าวว่า ผู้ใหญ่คนนี้ใช้อำนาจหน้าที่การเป็นผู้ใหญ่กดขี่ข่มเหง ชาวบ้าน ลักษณะการใช้อำนาจในทางที่ผิด ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรชาวบ้านเลย ทำให้ชาวบ้านที่อดทนกันมา 8-9 ปี ได้รับความเดือดร้อน วันนี้ไม่ทนแล้ว จึงรวมตัวกันมาขอความช่วยเหลือจากนายอำเภอ ให้ช่วยพิจารณาตามข้อมูลที่ชาวบ้านได้รวบรวมเอกสารกันมา และอยากให้ผู้ใหญ่คนนี้ พ้นจากตำแหน่ง เพราะหากยังเป็นผู้ใหญ่ต่อไป จะทำให้คนในหมู่บ้านขาดความสามัคคี แตกแยกกันอย่างแน่นอน วันนี้จึงเรียกร้องขอให้ปลดผู้ใหญ่ออกจากตำแหน่ง หรือให้ลาออก จะได้สร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนต่อไป

ในเวลาต่อมา นายบุณยภู ชูวัฒนา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอวังทอง ได้เดินทางมาพบชาวบ้าน เพื่อรับฟังและรับหนังสือจากชาวบ้าน แทนนายอำเภอที่ติดภารกิจอยู่นอกพื้นที่ และได้กล่าวว่า วันนี้ได้ทราบความตั้งใจของชาวบ้าน ว่ากำลังได้รับความเดือดร้อน ตนในฐานะคนกลาง ก็ต้องรับเรื่องราวทั้ง 2 ฝั่ง วันนี้ชาวบ้านเป็นผู้ร้อง ด้านผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหา หลังจากนี้ก็ต้องนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการของการตรวจสอบ ส่วนในเรื่องที่ว่ายื่นคำขาดว่าเขาต้องพ้นจากตำแหน่ง วันนี้ เดี่ยวนี้ เพราะเขาทำความผิด หรือทำไม่ตรงใจเรา เราเองก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย ในวันนี้ตัวเองเป็นเหมือนคนกลาง เหมือนเป็นผู้บังคับบัญชาสายตรงของผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ก็จะนำเรื่องนี้ไปดำเนินการตามกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่เราถืออยู่ หากจากการตรวจสอบแล้วมีความผิดจริงตามข้อที่ได้ร้องเรียนมานั้น เราก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป โดยคาดว่าการใช้เวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงประมาณ 7-15 วัน แต่จะรีบดำเนินการตรวจสอบให้โดยเร็วที่สุดเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน

//////////////////

 

แสดงความคิดเห็น