วันอัฏฐมีบูชา พุทธศาสนิกชนเข้ากราบไหว้พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน

พิษณุโลก วันอัฏฐมีบูชา พุทธศาสนิกชน ต่างพาครอบครัวไปกราบไหว้ พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน ประดิษฐานอยู่ในวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน  ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ จ.พิษณุโลก  ที่จัดพิธีสวดมนต์และเทศนาธรรม  พร้อมตั้งจิตอธิษฐานกระทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2567 เป็นพระ แรม 8 ค่ำเดือนวิสาขะ  หรือ เดือน 6 ของไทย  เป็นวันวันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  หลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 7 วัน ย่างเข้าสู่วันที่ 8  พุทธศาสนิกชน ต่างร่วมทำบุญไหว้พระสวดมนต์ โดยเฉพาะที่ วิหารพระพุทธชินราช  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ทางวัดได้จัดให้มีพระธรรมเทศนาธรรม ใน เรื่อง วันอัฏฐมีบูชา มีพุทธศาสนิกชน มาสดับรับฟังและสวดมนต์เป็นจำนวนมาก

นอกเหนือจากพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจ.พิษณุโลกแล้ว ยังมีพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งที่น่าสนใจ คือ พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน ซึ่งประดิษฐาน อยู่ในวิหารพระเจ้าเข้านิพพาน หรือ วิหารหลวงพ่อสามพี่น้อง  ทางด้านใต้ของพระวิหาร พระศรีศาสดา   ที่วันนี้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้กราบไหว้ขอพร พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน  พร้อมตั้งจิตอธิษฐานกระทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

พระเจ้าเข้านิพพาน ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก มีลักษณะเป็นหีบทอง ซึ่งทำจากศิลาลงรักปิดทอง ประดิษฐานพระบรมศพพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่บนจิตกาธาน ที่ปลายหีบทางด้านใต้ มีพระพุทธบาทคู่ยื่นออกมา นับว่าเป็นพระพุทธรูปปางพิเศษ ที่มีความแตกต่างจากปางอื่น เป็นพุทธปาฏิหาริย์ยื่นพระบาทออกมาให้พระมหากัสสปะเถระ ได้ถวายบังคมเป็นครั้งสุดท้าย รอบพระจิตกาธาน มีรูปพระพุทธสาวก 5 องค์ นั่งชันเข่าพนมมือ ปลงธรรมสังเวช ด้านท้ายวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย 3 องค์ วิหารตั้งอยู่ด้านหน้าของวิหารพระศรีศาสนา ลักษณะวิหารเป็นทรงโรงสมัยอยุธยาขนาดเล็ก มี 4 ห้อง หลังคามีชั้นเดียว มีปีกนกมุงด้วยเกล็ดพระยานาค นับว่าเป็นศิลปะที่หาดูยาก เพราะมีแห่งเดียวในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนนิยมเรียกว่า วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน หรือ วิหารหลวงพ่อสามพี่น้อง

สำหรับคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากพระเจ้าเข้านิพพาน และหีบพระบรมศพนั้น ต่างเชื่อว่า เมื่อได้มากราบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการแล้วจะสัมฤทธิผลทุกประการ จึงทำให้มีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวแห่แหนเดินทางมากราบไหว้ขอพรจากพระเจ้าเข้านิพพาน และหีบพระบรมศพ อย่างไม่ขาดสายตลอดทั้งปี

แสดงความคิดเห็น