กลุ่มคลัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขา จัดประกวดทุเรียนของดีเมืองพิษณุโลก

เมื่อเวลา  15.30 น. ของวันที่  3 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการประกวดทุเรียนของดีเมืองพิษณุโลก ครั้งที่ 1ขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการชาวสวนทุเรียน วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปผลไม้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง อันเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขา พัฒนาคุณภาพของผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียน ได้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนของดีจังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมงานประกวดทุเรียนของดีเมืองพิษณุโลก ครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผลไม้ในพื้นที่  ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายทุเรียนคุณภาพดีในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มคลัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขา ที่จะมี ทั้ง จ.พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์   โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนา ส่งเสริม และต่อยอดธุรกิจของผู้ประกอบการ เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน

โดยในพิธีเปิดนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติชิมทุเรียนบนเวทีกันอย่างอร่อยทีเดียว จากนั้นได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดทุเรียน คือ “สวนเกษตรสองแคว”  หลังจากนั้นได้มีการประมูลทุเรียน เพื่อนำรายได้สมทบทุนกลุ่มคลัสเตอร์ผลไม้แห่งขุนเขา โดยทุเรียนลูกแรก ของการประมูล เป็นทุเรียนหมอนทอง สามารถประมูลได้ถึง 4,600 บาท โดยร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติคนที่ ๑ และประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ชนะการประมูลได้ทุเรียนลูกแรก ไป

////////////

 

 

แสดงความคิดเห็น