ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ผู้ประกอบการ OTOPกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 50 กลุ่ม จาก 5 จังหวัด เข้าร่วมโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สู่การแข่งขันตลาดสากล

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องวังพิกุล โรงแรม ดิ อิมพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และส่งเสริมการตลาดเชิงรุก  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สู่การแข่งขันตลาดสากล  เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

นางศุภลักษณ์ แก้วมณี  พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  สู่การแข่งขันตลาดสากล เป็นกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ก่อนการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์   ดำเนินการโดยบริษัท เอ็ดโค่ อีเว้น แมเน็จเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์  ที่มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องความต้องการของตลาดสากล   ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP โดยคณะผู้เชี่ยวชาญ

โดยมีผู้กอบการ OTOP จำนวน 50 กลุ่มๆ ละ 1 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน จากจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้  และจะมีการจัดกิจกรรมที่ 3 มหกรรม ช้อป ชิม ชม ของดี ผลิตภัณฑ์เด่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่  4 – 8 กันยายน 2567  ที่ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร  ต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น