รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดสนามฟุตซอลในร่ม กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่สนามฟุตบอลในร่ม กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตซอลในร่ม กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของกำลังพลและครอบครัว ภายในค่ายฯ รวมทั้งเยาวชนและประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนรอบค่าย เป็นสถานที่จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นศูนย์กลางให้ความรู้และพัฒนากีฬาของชุมชน สร้างเยาวชนให้มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อการแข่งขันสู่ระดับที่สูงขึ้นและพัฒนาบุคคลากรด้านกีฬาแก่ชุมชน

ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ต้องการให้ค่ายทหารมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยดำเนินการตามความเหมาะสม กับสถานภาพงบประมาณ อาทิ พื้นที่จอดยานพาหนะ พื้นที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น ระบบการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของทหารและกองทัพในภาพรวม

โดยหลังจากพิธีเปิด ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาคู่เปิดสนามในวันนี้ ไม่ว่าผลการแข่งขันกีฬาจะเป็นอย่างไร แต่ผลทางจิตใจที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัว ชุมชนรอบค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการออกกำลังกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์

////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น