ชุมชนไท-ยวน จ.พิษณุโลก เชิญร่วมบุญพิธีแห่ผ้าห่มพระปรางค์วัดใหญ่ 13 ก.ค.67 นี้

พิษณุโลก ชุมชนไท-ยวนพิษณุโลกเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมฟื้นฟูอัตลักษณ์เทศกาลต้นแบบ ประเพณีกิจกรรมแห่ห่มผ้าพระปรางค์วัดใหญ่(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร)ในเทศกาลเข้าพรรษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ชมรมไท-ยวน จ.พิษณุโลก ศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไท-ยวน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมฟื้นฟูอัตลักษณ์เทศกาลต้นแบบ ประเพณีกิจกรรมแห่ห่มผ้าพระปรางค์วัดใหญ่(วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร)ในเทศกาลเข้าพรรษา
นางสิริพันธ์ เอี่ยมสาย อายุ 60 ปี รองประธานกลุ่มทอผ้าชมรมไท-ยวน จ.พิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า ชุมชนไท-ยวน จ.พิษณุโลก ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ได้จัดโครงการฟื้นฟูอัตลักษณ์เทศกาลต้นแบบ ประเพณีกิจกรรมแห่ห่มผ้าพระปรางค์วัดใหญ่ เทศกาลเข้าพรรษา
ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งจะมีการตั้งขบวนผ้าทอไท-ยวน ซึ่งเป็นผ้าทอที่เราได้ทอเป็นเครือแดงหุ้มด้วยด้ายเหลือง เพื่อจัดขบวนแห่ขึ้นไปห่มพระบรมสารีริกธาตุ ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เป็นการเปิดปฐมฤกษ์ฟื้นฟูอัตลักษณ์เทศกาลต้นแบบ ประเพณีกิจกรรมแห่ห่มผ้าพระปรางค์วัดใหญ่ เทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งผ้าที่จะนำไปห่ม เป็นร่วมมือร่วมใจกันของชุมชนทอผ้าห่มพระปรางค์ ด้วยเส้นไหมธรรมชาติ ความยาว 5 เมตร ทอด้วยเครือแดงหุ้มด้วยด้ายเหลือง สีผ้าจะออกเป็นสีทองเมื่อโดนแสงแดด มีความสวยงาม
โดยกิจกรรมจะเริ่มช่วงเวลา 17.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เริ่มที่บริเวณลานเจดีย์วัดราชบูรณะ และเครื่องขบวนไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยขบวนประกอบไปด้วย กลุ่มไท-ยวน ต.สมอแข จะสวมใส่ชุดชาติพันธุ์ ไทยยวนที่หลากหลาย มีล้อเกวียนที่ทำมือโดยใช้มีดอีโต้ทำทั้งเล่ม ที่ประธานชมรมทำเองกับมือ เป็นเกวียนพื้นบ้านเชิญบุษบกแห่ผ้าพุทธบูชา ซึ่งจะแสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน ต.สมอแข พร้อมด้วยการแสดงปี่พาทย์มังคละ ประโคมแห่ขบวน ขบวนแต่งกายชุดวัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนแห่ตุงและโคมพุทธบูชา เป็นต้น


////////////////////////

แสดงความคิดเห็น