กองทัพภาคที่ 3

ทภ.3เปิดค่ายพาครอบครัวมาส่งทหารใหม่ในวันแรกอย่างอบอุ่น

กองทัพภาคที่ 3 เปิดค่ายทหาร พาครอบครัวมาส่งทหารใหม่อย่างอบอุ่น ให้ครอบครัวและญาติได้เยี่ยมชมโรงนอน โรงเลยง สถานที่ฝึก ระบบการรักษาพยาบาล ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นหทาร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของกองทัพบก ที่จะให้การดูแลสมาชิกใหม่ในทุกด้านอย่างดีที่สุด

กองทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรให้ทหารจบการศึกษานอกระบบป.6-ม.6

กองทัพภาคที่ 3 มอบประกาศนียบัตรทหารกองประจำการที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ประจำปีการศึกษา 2561

กองทัพภาคที่ 3 เข้มสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงคราม

กองทัพภาคที่ 3 ขานรับนโยบายรัฐบาลเข้มการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนและปราบยาเสพติดชายแดนเหนือและอาวุธสงคราม พร้อมเปิดตัวเพจเฟซบุ๊กข่าวทัพ 3 ให้พี่น้องประชาชนได้รับข่าวสาร