การศึกษา

สร้างกลุ่มFBชาวมน.ต่อต้านการตัดต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัย

สร้างกลุ่มบนเฟสบุ๊คชาวมน.ต่อต้านการตัดต้นไม้ในมหาวิทยาลัย เป้าหมายรวมคนไม่เห็นด้วยตัดไม้สร้างที่อาคารจอดรถ ตั้งเป้ารวมให้ได้ 1,000 ราย แล้วรวมลายเซ็นร่างจดหมายส่งถึงอธิการบดี เป้าระยะยาวส่งตัวแทนเข้าไปร่วมให้ความเห็นในกรณีที่มีการตัดสินใจตัดต้นไม้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

เสริมองค์ความรู้อาเซียนให้พม่า

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยนเรศวร ไปบรรยายที่พม่า นำองค์ความรู้ทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนไปเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

มอบประกาศนียบัตรนร.เทศบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ประจำปี 2554 ระดับปฐมวัย (บัณฑิตน้อย) และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี) จำนวน 542 คน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดธรรมจักร

จากวศ.สู่มศว.ถึงม.นเรศวร

เหลียวหลัง แลหน้า ๔๔ ปีมหาวิทยาลัยนเรศวร ย้อนประวัติศาสตร์ ความภาคภูมิใจ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา พัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สู่มหาวิทยาลัยนเรศวร

นิสิตมน.ได้ที่1ภาคเหนือ

ลัทธพล ยอดสุวรรณ์ รองประธานชมรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์ (youngsoft) นิสิต ม.นเรศวร ได้ที่ 1 ของภาคเหนือจากการแข่ง NLC ครั้งที่ 12