ตำบลทับยายเชียง

นายกอบจ.พิษณุโลกลงพื้นที่เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือ 4 หมู่บ้านในต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือชาวบ้าน ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 6 บ่อ ในพื้นที่ 4 หมูู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลกเร่งขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 6 บ่อ แก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม 4 หมู่บ้าน

ข้าวกล้องจันทร์หอม แพคเกจรูป”หัวใจ”เพิ่มมูลค่าเป็นของฝากของที่ระลึก

ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ จันทร์หอม ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองมะคังพัฒนา ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก แพคข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเป็นรูป”หัวใจ” เพิ่มมูลค่าขายข้าวได้มากและคล่องตัว เป็นของฝาก ของที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆทั้งปีใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน

สิ้นเจ้า”ใบหยก”ควายไทยลักษณะงามทำพิธีสวดบังสกุลและฝังในฟาร์มบิ๊กไอซ์

เจ้าใบหยก อายุ 7 ปี น้ำหนัก 1200 ก.ก.ราคา 5 ล้าน แชมป์ 40 สนาม ถ้วยพระราชทานเจ้าชายควายงามปี 58 ได้เสียชีวิตลง ในเวลา22.00 น.เมื่อคืนที่ 9 มีค.59 สาเหตุกล้ามเนื้ออักเสบ ระบบย่อยอาหารไม่ย่อย ท่อปัสสาวะอุดตัน ป่วยมาประมาณ7 วัน เจ้าของนายสมบัติ ทำละเอียด เจ้าของฟาร์มบิ๊กไอซ์ เตรียมนำพระมาสวดบังสุกุลและฝังภายในฟาร์ม ที่หมู่ที่ 1 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก