ตำบลท่าช้าง

รร.วัดเมมขอรับบริจาคเสื้อชูชีพรับส่งนร.เข้ารร.

น้ำยมเพิ่มขึ้นอีกหลากจากสุโขทัย รร.วัดเมมสุวรรณาราม ขอรับบริจาคเสื้อชูชีพให้เด็กนร.ใส่ รับส่งนร.ขึ้นเรือเข้ามาเรียนในอาคารเรียน

พรหมพิรามอ่วมน้ำน่านล้นตลิ่งท่วม 3 หมู่บ้าน

หลายหมู่บ้าน ในต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่านล้นตลิ่ง อบต.ท่าช้างนำป้ายเตือนผู้สัญจรถนนสายพิษณุโลก-พรหมพิรามให้ใช้ความระมัดระวัง มีน้ำไหลข้ามผิวจราจร

รร.วัดเมมฯเปิดสอนแล้วหลังจากปิดน้ำท่วมมา 3 สัปดาห์

รร.วัดเมมสุวรรณาราม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม เริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก หลังหยุดเรียนมา 3 สัปดาห์ เกรงเด็กเรียนไม่ทัน จัดเรือท้องแบนคอยบริการรับส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน