ตำบลวังนกแอ่น

ชาวอ.วังทองหาหน่อไม้ป่ามาวางขายริมถนน

เข้าหน้าฝน ชาวบ้าน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ว่างจากทำนา ขึ้นเขาห้วยฟอง- ซำประดู่ หาหน่อไม้ป่า และยอดผักป่า ลงมาขายให้กับที่ชื่นชอบกันจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับชุมชนคนในท้องถิ่นเป็นอย่างดีในช่วงนี้