บ้านแม่ระหัน

ชาวนาบ้านแม่ระหัน อ.เมืองพิษณุโลก สีข้าวเก็บไว้กินเองหลังราคาตกต่ำ

ชาวนาในพื้นที่บ้านแม่ระหัน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตัดสินใจเกี่ยวข้าวและนำมาสีเก็บไว้กินที่เหลือนำไปขายให้พอค่าลงทุนหลังราคาข้าวเปลือกตกต่ำ