บ้านแม่ระหัน

ชาวบ้านต.บ้านกร่างโวยโรงงานเชือดไก่ปล่อยน้ำเสียลงคลองส่งกลิ่นเหม็น

ชาวบ้าน ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก เดือดร้อนหนัก โวยโรงงานเชือดไก่ที่มาสร้างใหม่ในหมู่ 6 ปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะในหมู่บ้าน ปลาในคลองตามเส้นทางไปยังบึงแม่ระหันตายเกลื่อน แถมน้ำเสียยังส่งกลิ่นเน่าเหม็นคลุ้งไปไกลกว่า 1 กิโลเมตร เจ้าของโรงงานผยบ่อบำบัดน้ำเสียสร้างเสร็จแล้วแต่ผนังทรุดจึงดำเนินการซ่อม แต่น้ำทั้งหมดยังเก็บไว้ภายในบ่อพักของโรงงานไม่ได้ปล่อยออกมา จะเร่งซ่อมแก้ไขให้เสร็ขใน 45 วัน