บ้านแม่ระหัน

สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยจ.พิษณุโลก

สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ร่วมกับ อบจ.พิษณุโลก มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.เมืองพิษณุโลก – อ.บางระกำ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการเบื้องต้น