แจ้งเตือนประชาชน ริมแม่น้ำยมสายเก่าและสายใหม่ เก็บของขึ้นที่สูง

พิษณุโลก  ชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนประชาชนอาศัยริมแม่น้ำยมสายเก่าและสายใหม่ทั้งในเขตอำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกำและอำเภอเมืองพิษณุโลก เตรียมรับมือ สถานการณ์แม่น้ำยม มีปริมาณน้ำมาก ระดับสูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ่นต่อเนื่อง
วันที่ 30 กันยายน 2566 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลกได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้น้ำและประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโยมสายเก่าและแม่น้ำยมสายใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกไล่มาตั้งแต่อำเภอพรหมพิรามอำเภอเมืองพิษณุโลกและอำเภอบางระกำ ให้เตรียมเก็บสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง ด้วยมีสถานการณ์ฝนตกหนักมากในพื้นที่แม่น้ำยมตอนบน ของ จ.แพร่ และ จ.สุโขทัย ประกอบกับอ่างเก็บน้ำแม่มอก มีน้ำล้น spillway ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
โดยที่สถานีวัดน้ำ Y.14 A อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย วันที่ 30 ก.ย.66 เวลา 05.00 น. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,196 ลบ.ม/วินาที อยู่ในสถานการณ์ ปริมาณน้ำมาก-วิกฤติ และคาดว่าจะส่งผลกระทบทำให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำแม่น้ำยมสายหลัก แม่น้ำยมสายเก่า(คลองน้ำไหล-คลองเมม-คลองบางแก้ว) เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป
ในส่วนของการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำ แม่น้ำยมสายหลัก(ในเขต จ.พิษณุโลก) ได้ดำเนินการเปิดการระบายน้ำสูงสุด-ยกบานลอยทั้งหมด ของ ปตร.ท่านางงาม อ.บางระกำ และ ปตร.วังสะตือ อ.กงไกรลาศ ขอให้เฝ้าระวังน้ำไหลหลาก จากพื่นที่ตอนบน โดยเฉพาะปริมาณน้ำหลาก จาก ฝั่งขวาแม่น้ำยม ทาง อ.คีรีมาศ และ อ.กงไกรลาศ สุโขทัย

ในส่วนของ การบริหารจัดการน้ำ ภาพรวมของแม่น้ำน่าน และ แม่น้ำยมสายเก่า ดำเนินการ ดังนี้ 1. โครงการเขื่อนนเรศวร ลดระดับน้ำเหนือเขื่อนเหลือ +46.50 ม.รทก. เพื่อเร่งระบายน้ำ จากคลองผันน้ำ แม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน 2. ปตร.มะขามสูงทยอยเพิ่มระดับ เพื่อทดน้ำเป็น +42.30 ม.รทก. เพื่อเร่งการการระบายน้ำ ของแม่น้ำยม 3. เพิ่มการระบายน้ำ จาก คลองผันน้ำ แม่น้ำยม-แม่น้ำน่าน ได้แก่ คลอง DR-15.8 และ DR-2.8 4. โครงการส่งน้ำฯ ยมน่านได้ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/แจ้งเหตุและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งร่วมกับผู้นำชุมชน ในพี้นที่ คลองน้ำไหล, แม่น้ำยมสายเก่า และ คลองเมม-คลองบางแก้ว
อนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในฤดูฝนประจำปี 2566 นี้ พื้นที่ลุ่มต่ำในเขตจังหวัดพิษณุโลก หรือพื้นที่บางระกำโมเดล ยังไม่ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมไหลล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย โดยพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดได้เก็บเกี่ยวตามแผนบางระกำโมเดลไปหมดแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 ขณะที่ปีนี้สถานการณ์น้ำฝนค่อนข้างน้อย ในพื้นที่ลุ่มต่ำได้เริ่มเก็บน้ำเข้าไว้ใช้เพื่อทำการเกษตรรอบหน้าโดยเฉพาะพื้นที่บางระกำโมเดล ในตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มเก็บน้ำเข้าทุ่งแม่ระหันแล้วประมาณ 10,000 ไร่ และปริมาณน้ำจากแพร่สุโขทัยรอบนี้ น่าจะไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มขึ้นอีก โดยนายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทุ่งบริเวณประตูระบายน้ำแม่ระหัน หมู่ 10 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลกพบว่าระดับน้ำค่อนข้างมาก และน้ำได้ไหลเข้าสู่พื้นที่นาที่ยังไม่ได้เพาะปลูก จำนวนมาก คาดการณ์ว่า น้ำจากสุโขทัยรอบนี้ จะเพิ่มระดับน้ำในทุ่งขึ้นอีก จะเป็นผลดีสำหรับการเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับต้นปีหน้า
…….

แสดงความคิดเห็น