พระราชวังจันทน์

เสวนาเจาะลึกประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ม.นเรศวร ระดมผู้เชียวชาญด้านประวัติศาสตร์เสวนาเจาะลึกประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โบราณสถานสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตามรอยพระราชวังจันทน์

รวบรวมองค์ความรู้ สู่การพัฒนา ฟื้นฟูดินแดนประวัติศาสตร์ ราชสำนักเมืองพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบรรยายพิเศษและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน”กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และพระราชวังจันทน์

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศูนย์รวมจิตใจชาวพิษณุโลก พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก 25 เมษายนนี้ ตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ท่านเมื่อพ.ศ.2148

การกลับมาของพระคู่เมือง

ฝั่งหนึ่งมี“พระอัฏฐารส”,“พระพุทธชินราช”และสิ่งศักดิ์มากมาย อีกฝั่งมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ“พระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร”มาเสริมสร้างมหามงคลให้กับเมือง….พิษณุโลกบ้านเรา

เริ่มติดตั้งพระอัฏฐารสวัดวิหารทอง

กรมศิลปากรเริ่มดำเนินการติดตั้งพระอัฏฐารส องค์จำลอง วัดวิหารทอง พระราชวังจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จำลองจากองค์จริงประดิษฐานที่วัดสระเกศ หล่อด้วยปูน แยกชิ้นส่วนมาประกอบ

สร้างพระอัฏฐารสจำลองสูง 10 ม.พระราชวังจันทน์

กองทัพภาคที่ 3 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และศูนย์ประวัติศาสตร์ เตรียมการหล่อพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจำลองขนาดสูง 10.52 เมตร

“ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

ชมฟรีแสง เสียง(Light & Sound) “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก คืนวันที่ 16 -18 มกราคม 2555 ณ พระราชวังจันทน์

พระราชวังจันทน์เข้าชมได้ตามปกติ

แนวรับฝั่งตะวันตกด้านพระราชวังจันทน์ สามารถป้องกันแม่น้ำน่านได้ดี นักท่องเที่ยวยังเข้าชมและสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ตามปกติ

รมต.วัฒนธรรมสั่งการสกัดน้ำเข้าพระราชวังจันทน์

รมต.วัฒนธรรมห่วงโบราณสถานถูกน้ำท่วม สั่งการเสริมแนวกระสอบทรายป้องกันพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลกสูงขึ้นอีก กันน้ำน่านที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก