พระราชวังจันทน์

จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ 15-16สค.นี้ที่พระราชวังจันทน์

จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ “การแสดงโขน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์

ขุดสำรวจแนวกำแพงวัดวิหารทองในพระราชวังจันทน์

สำนักศิลปกรที่ 6 ดำเนินการขุดสำรวจทางโบราณคดีในพระราชวังจันทน์เพิ่มเติม หลังสำนักงานป่าไม้ได้ย้ายออกจากพื้นที่ พบแนวกำแพงวัดวิหารทอง ทางเดินเชื่อมแม่น้ำน่าน และบูรณะเจดีย์เก่า

สอ.สิทธิชัย โหมดจิ๋ว รปภ.ผู้รอบรู้พันธุ์ไม้ถิ่นหายากที่พระราชวังจันทน์

สอ.สิทธิชัย โหมดจิ๋ว รปภ.ผู้ดูแลศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ รอบรู้เรื่องพันธุ์ไม้ถิ่นหายากในพิษณุโลก เดินสำรวจอธิบายต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในพระราชวังจันทน์ ทั้งสรรพคุณทางยา การใช้ประโยชน์ของคนสมัยก่อน มะเกลือ มะหวด มะขามป้อม ต้นจัน เคยเห็นประจำในตัวเมืองตอนเด็ก แต่ปัจจุบันหาชมได้ยาก ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวเข้ามาสอบถามได้อย่างดี

ส่งมอบภารกิจบริหารจัดการพระราชวังจันทน์ให้อบจ.พิษณุโลก

กรมศิลปากร ส่งมอบภารกิจดูแลบริหารจัดการพระราชวังจันทน์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกดูแล พร้อมกับเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า 500 ล้านบาทในการบูรณะและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์