พระราชวังจันทน์

คืบหน้า50%บูรณะและพัฒนาศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

อบจ.พิษณุโลกเร่งดำเนินการบูรณะและพัฒนาศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 ขณะที่เทศบาลนครพิษณุโลกสนับสนุนดำเนินการก่อสร้างเส้นทางปั่นจักรยานรอบเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์

พิธีเทคอนกรีตหล่อเสาเข็มเอกตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พลเอกสาธิต พิธรัตน์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก พร้อมด้วย พลโทสมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ประกอบพิธีเทคอนกรีต หล่อเสาเข็มเอก เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการเริ่มการก่อสร้างพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่โบราณสถานพระราชวังจันทน์

เร่งปรับภูมิทัศน์ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

นายก อบจ.พิษณุโลก ตรวจความคืบหน้าการพัฒนาพระราชวังจันทน์เตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558

เชิญชมการแสดงแสง สี เสียงจอมราชันย์คู่แผ่นดินเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นี้

จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง ( Mini Light and Sound ) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จอมราชันย์คู่แผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 นี้ ที่พระราชวังจันทน์

บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชดำเนินการพัฒนาพระราชวังจันทน์

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อขอพระบรมราชานุญาตเข้าดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ และจัดสร้างวัตถุมงคลเพิ่มเติม

จัดพิธีทักษิณานุประทานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครองราชย์ 425 ปี

29 ก.ค. 2558 กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีทักษิณานุประทานและเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ 425 ปี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อประเทศชาติ