พระราชวังจันทน์

ถ่ายโอนภารกิจอบจ.พิษณุโลกดูแลบริหารจัดการพระราชวังจันทน์

31 กรกฏาคม 2557 ที่กรมศิลปากร กรุงเทพฯมหานคร ฯ มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) ในการถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาและบริหารจัดการพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ดูแล มีนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับนายเอนก สีหามตย์ อธิบดีกรมศิลปากร นายกอบจ.พิษณุโลกระบุว่า เตรียมทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาทพัฒนาระยะยาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก

อบจ.ปรับภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์

อบจ.พิษณุโลกนำจนท.เข้าพัฒนาปรับภูมิทัศน์พระราชวังจันทน์ ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ในพื้นที่สำนักงานบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก พร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญ หลังอบจ.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมศิลปากรให้เข้ามาดำเนินการดูแล

ขยะกระจัดกระจายกลุ่มโบราณสถานพระราชวังจันทน์

10 พค. 2557 พิษณุโลกฮอตนิวส์ ออกถ่ายภาพบรรยากาศเมืองพิษณุโลกยามเช้า ที่กลุ่มโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก วัดศรีสุคต วัดวิหารทอง หลังจากมีการตัดหญ้าที่สูงออก ปรากฏเพบศษขยะกระจัดกระจายเป็นหย่อม ๆ บางจุดเป็นที่ทิ้งขยะรอการเก็บ หลายจุดเป็นเศษถุงพลาสติก แก้วกาแฟ ชาวพิษณุโลกต้องร่วมด้วยช่วยกัน รักษาความสะอาดบ้านเมือง

วันคล้ายวันสวรรคต

25 เมษายน 2557 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก วางพวงมาลาพร้อมอ่านประกาศพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามประวัติศาสตร์ไทย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2 พระราชสมภพเมื่อ ปี พ.ศ.2098 ที่เมืองพิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2133 รวมดำรงสิริราชสมบัติ 15 ปี พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2148 รวมพระชนมพรรษา 50 พรรษา

ชาวพิษณุโลกแห่ชมแสดงLight & Sound

คืนวันแรกของการแสดงแสง เสียง Light & Sound ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและกาชาดพิษณุโลก ประจำปี 2557 ณ เวทีการแสดงบริเวณพระราชวังจันทน์ มีประชาชนกว่า 5,000 คน เข้าร่วมชมการแสดงอย่างคึกคัก

เชิญชมการแสดงยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน

จังหวัดพิษณุโลกพร้อมแล้วสำหรับสถานที่ ที่จะใช้ในการแสดงแสง เสียง Light and Sound ชุด ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดพิษณุโลก 2557 โดยในคืนวันที่ 18 มกราคม 2557 จะเป็นการแสดงวันแรก เริ่มตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป จัดแสดง 3 คืน 18-19-20 มกราคม 2557

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันกองทัพไทย

ผวจ.พิษณุโลกนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถี หรือ วันกองทัพไทย ประจำปี 2557 เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้อิสรภาพประกาศความเป็นไทย

ศึกษาพระราชวังจันทน์ทางE-book

เจาะลึก “พระราชวังจันทน์ : สถานภาพ องค์ความรู้ รูปลักษณ์สัณฐาน”กับบทบาท ความเป็นมา ข้อค้นพบ พร้อมแนวทางการพัฒนาพระราชวังจันทน์ ทาง E-book และ Video

เสวนาเจาะลึกประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน ม.นเรศวร ระดมผู้เชียวชาญด้านประวัติศาสตร์เสวนาเจาะลึกประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โบราณสถานสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช