วันเด็ก

ท้องถิ่นพร้อมใจจัดงานวันเด็กล่วงหน้า 1 วัน

อปท.หลายแห่งในจ.พิษณุโลกพร้อมใจจัดงานวันเด็กให้ล่วงหน้า 1 วัน เทศบาลตำบลหัวรอเป็นจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดขึ้นที่บริเวณโดมด้านหน้าเทศบาลตำบลหัวรอ มีเด็กนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 2 พันคน

นร.ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในกิจกรรมวันเด็ก

สถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมใจจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นำไปมอบให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

แม่ทัพภาคที่ 3 มอบของจัดงานวันเด็ก

แม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 6 หน่วย นำไปจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 2 ม.ค.2557 ที่หน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก