สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

ถูกทั้งแผ่นดินหน้าจวนผู้ว่าฯ

จำหน่ายสินค้า ถูกทั้งแผ่นดิน ถนนหน้าจวนผู้ว่าฯพิษณุโลก สหกรณ์จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก วันแรกสินค้าหลักๆ เพื่อประชาชนยังมีจำหน่ายบางตา เนื้อหมูไม่มีขาย ผักสดมีแค่หยิบมือ