สหกรณ์วัดจันทร์

จัดงาน “95 ปี สหกรณ์วัดจันทร์ สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย”

สหกรณ์วัดจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดงาน “95 ปี สหกรณ์วัดจันทร์ สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย” 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555 ณ สวนชมน่านฯ หาเงินรายได้สมทบทุนจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลกรณ(พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย