สี่แยกอินโดจีน

ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคม ตรวจสะพานข้ามสี่แยกอินโดจีนก่อนดีเดย์เปิดใช้ 14 ก.ย.นี้

            ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะตรวจติดตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน) จ.พิษณุโลก โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 940 วัน งบประมาณกว่า 849 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ใช้เส้นทางได้ในวันที่ 14 กันยายน นี้ คาดว่าจะใช้เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อม  East-West Economic Corridor เชื่อมเศรษฐกิจภาคตะวันออกสู่ตะวันตกลดปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

เดินทางขึ้นเหนือในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควรเลี่ยงสี่แยกอินโดจีน

 บรรยากาศเดินทางกลับภูมิลำเนาในเทศกาลสงกรานต์ปรากฏว่าช่วงเช้านี้ยังไม่คึกคัก ปริมาณรถยังไม่มาก โดยเฉพาะ บริเวณสี่แยกอินโดจีนซึ่งมีการก่อสร้างสะพานแนะช่วงสงกรานต์ควรเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว