เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

หนาวนี้…เที่ยวชมไอน้ำ ทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นเหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้ที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเกิดไอหมอกลอยเหนือเขื่อน สวยงาม ส่วนหมู่บ้านที่อยู่รอบๆเขื่อนแควน้อยก็มีทะเลหมอกปกคลุม เป็นจุดท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตลอดฤดูหนาวอีกแห่งหนึ่ง

อรุณรุ่งเหนือเขื่อนแควน้อย งดงามมาก เก็บน้ำเต็ม 100 % มา 1 สัปดาห์แล้ว

หลังจากสภาพอากาศหนาวเย็นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ ทำให้ตามพื้นที่ราบสูง มีจุดชมวิวสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ที่ในช่วงเช้ามีอุณหภูมิประมาณ 20-22 องศา ชมพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเขื่อนสวยงาม เหนือผืนน้ำกว้างในปริมาตรกักเก็บ 100 % จำนวน 951 ล้านลูกบาศก์เมตร

เขื่อนแควน้อยกักเก็บน้ำเต็ม 100% นักท่องเที่ยวเล่นน้ำหาดทรายเทียม

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ขณะนี้สามารถเก็บกักน้ำได้แล้ว 100 % ทำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นหาดทรายเทียมและเริ่มมีพ่อค้าแม่ค้านำอาหารมาจำหน่าย

ฝนตกหนักผลดี น้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยฯจำนวนมาก เก็บได้ 61 % แล้ว

ผอ.เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พึงพอใจฝนตกมีน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง สามารถเก็บกักน้ำได้ 61 % ล่าสุดเฉพาะวันนี้มีน้ำเข้ามากถึง 35.87 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่ปีนี้มีเกษตรกรลงมือปลูกข้าวนาปีเต็มในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย 155,000 ไร่ ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่มีอายุ 2-3 เดือน มั่นใจสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฝนหลวงช่วยเติมน้ำเขื่อนภูมิพล ส่วนเขื่อนแควน้อยเก็บน้ำได้ 41%แล้ว

สถานการณ์น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เริ่มดีขึ้นล่าสุด มีน้ำแล้ว 383 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 41% ขณะที่ฝนหลวงพิษณุโลก ยังคงไปบินไปช่วยทำฝนหลวงที่เหนือเขื่อนภูมิพล จ.ตากอย่างต่อเนื่อง

คาดหน้าฝนปี 2559 เขื่อนแควน้อยจะเก็บน้ำได้ถึง 80 %

จากฝนที่ตกลงมาทำให้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีปริมาณไหลเข้าเขื่อนแควน้อย 3-6 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน โดยปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 363 ล้านลบ.ม. คิดเป็น 39 % ผอ.เขื่อนคาดการณ์ปีนี้จะสามารถกักเก็บน้ำถึง 80% แน่นอน

ฝนตกต่อเนื่องน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยวันละ 3-6 ล้านลบ.ม.

ได้ฝนต่อเนื่อง มีน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนวันละ 3-6 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 371 ล้านลูกบาศ์กเมตร คิดเป็น 39 % ของความจุอ่าง