เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

เขื่อนแควน้อยเหลือน้ำ 35 % มีน้ำไหลเข้าอ่างเล็กน้อยมั่นใจบริหารได้ถึงฤดูฝน

สภาพอากาศเปลี่ยน1-2 วัน มีน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อย 140,000 ลบ.ม. จากที่ไม่เคยมีน้ำเข้าเขื่อนมาในรอบ 2 เดือน ถือว่าน้อยมาก ทำให้น้ำในเขื่อนอยู่ที่ 337 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 35% ของความจุตัวเขื่อน

เขื่อนแควน้อยเหลือน้ำ 37% ผอ.เขื่อนยันพอใช้ตลอดแล้งนี้

น้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ อยู่ที่ 352 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 37% ของความจุตัวเขื่อน ระบายอยู่ที่ 1.04 ล้าน .ลบ.ม. ต่อวัน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศและส่งน้ำช่วยราบลุ่มภาคกลาง ผอ.เขื่อนแควน้อย ยันมีน้ำพอช่วยเหลือประชาชนด้านอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งนี้แน่นอน

อากาศแปรปรวนผลดีน้ำไหลเข้าเขื่อนมากขึ้นแม่น้ำน่านปรับตัวสูง

สภาพอากาศแปรปรวนในภาคเหนือส่งผลดีกับพื้นที่จ.พิษณุโลกฝนตกต่อเนื่อง 3 วัน ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มระดับขึ้น และน้ำไหลเข้าเขื่อนแควน้อยเพิ่มขึ้น

ผู้ว่าฯบินสำรวจพบเผาป่าหลายจุดเหนือเขื่อนแควน้อย

ผู้ว่าฯผบ.พล.ร.4 และป่าไม้บินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าพบกลุ่มควันเผาป่าหลายจุดในป่าเหนือเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน พร้อมสำรวจปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยที่ปีนี้ค่อนข้างวิกฤติแต่ยังสามารถบริหารจัดการน้ำในการรักษาระบบนิเวศน์และอุปโภคบริโภคได้จนถึงฤดูฝนหน้า

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเหลือน้ำ 40 %

ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเหลือเพียง 40 % ผู้อำนวยการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเตือนให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดมากที่สุด

เขื่อนแควน้อยมั่นใจบริหารน้ำถึงหน้าฝนปีหน้า

ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนขณะนี้ ยังเป็นไปตามแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทาน ปริมาณน้ำเก็บกักภายในเขื่อนฯอยู่ที่ 398.760 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42.47 ขณะสภาพอากาศเย็นลง กลางทะเลหมอกที่ปกคลุมเหนือน้ำ พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า นับเป็นการพักผ่อนในช่วงวันหยุดได้อย่างดี

เขื่อนแควน้อยมั่นใจบริหารน้ำ43%ได้ถึงพ.ค.59

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน มั่นใจการบริหารจัดแผนเก็บน้ำในเขื่อนที่เก็บน้ำ43%ได้ถึงพฤษภาคม 2559 ระบายน้ำวันละ 7 แสนลบ.ม. เพื่อรักษาระบบนิเวศน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลผลิตหน้า ตามแผนการควบคุมน้ำของกรมชลประทาน โดยจะเก็บสำรองน้ำ ไว้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้าน .ลบ.ม.

เขื่อนแควน้อยหยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตร18ตค.นี้พร้อมลดการระบายน้ำอีก

เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน หยุดส่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทานวันที่ 18 ตุลาคม 2558 นี้ พร้อมลดการระบายน้ำออกจากวันละ 5 แสนลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 2 แสนลูกบาศก์เมตร หมดฝนเก็บน้ำใช้การได้แค่ 35 %