โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา นำร่องโมเดลแซนด์บ็อกซ์สำหรับนักเรียนไป-กลับทั้งระบบ

IMPERIAL SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL (โมเดลอิมพีเรียลแซนด์บ็อกซ์) โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาได้รับอนุมัติโครงการเปิดนำร่องโมเดลแซนด์บ็อกซ์สำหรับนักเรียนไป-กลับทั้งระบบในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร