โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา นำร่องโมเดลแซนด์บ็อกซ์สำหรับนักเรียนไป-กลับทั้งระบบ

4 ตุลาคม 2564 – นางสาวชื่นชม เทพรักษ์ ผู้บริหารโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ได้ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร ให้เปิดเป็นโรงเรียนนำร่องในโครงการอิมพีเรียลแซนด์บ็อกซ์โมเดล (IMPERIAL SANDBOX MODEL)สำหรับนักเรียนไป-กลับทั้งระบบตามมาตรการ Sandbox Safety Zone in School (SSS) โรงเรียนยึดมาตรการความปลอดภัยสูงสุดด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสภาพแวดล้อม (Heath Safety Security Environment) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและนักเรียนเป็นหลักตามมาตรการแซนด์บ็อกซ์เปิดเรียนมั่นใจปลอดภัยไร้โควิด-19 สำหรับโรงเรียนไป-กลับของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ จัดให้มี Safety Zone ในโรงเรียน (Green Yellow Red Zone) เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งยังได้ Upgrade ด้านสื่อและอุปกรณ์ IT ในทุกด้านเพื่อเดินหน้าเปิดห้องเรียนในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Learning) สำหรับนักเรียนทุกคน คือ การเปิดเรียนที่มีทั้งนักเรียนไป-กลับและสอนสดออนไลน์ โดยทุกอย่างจะคำนึงความปลอดภัยและสุขภาพของนักเรียนเป็นหลักเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ด้านนายพงษ์ศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้จัดการใหญ่โรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนได้จัดทำรูปแบบนวัตกรรมอิมพีเรียลแซนด์บ็อกซ์โมเดลขึ้นมาเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 17 หลักการในการบริหารจัดการเซฟตี้โซนในโรงเรียน ซึ่งได้รวมถึง 7 มาตรการ Sandbox Safety Zone In School ที่เข้มงวด ดังนี้ 1. ประเมินความพร้อม Thai Stop COVID Plus 2. จัดกิจกรรมรูปแบบ Bubble & Seal 3. เจ้าหน้าที่และผู้ปกครองประเมิน Thai Save Thai 4. ระบบเข้มงวดมาตรการสุขาภิบาล อาหาร และด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อม 5. จัด School Isolation แผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมอย่างเคร่งครัด 6. จัด School Pass สำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง รวมถึงการคัดกรองโดยตรวจ ATK ทุกสัปดาห์  7. ระบบการตรวจสอบ Timeline การเดินทางไป-กลับของนักเรียน

ผู้จัดการใหญ่โรงเรียน ระบุอีกว่า โครงการ Sandbox Safety Zone In School (SSS) มีข้อกำหนดมาตรการทุกด้านที่มีคุณภาพ ทุกโรงเรียนสามารถนำไปศึกษา กำหนดปรับใช้เพื่อให้เปิดโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและสามารถจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนได้ หากผู้บริหารสถานศึกษาที่กำลังเดินหน้าทำแผนเพื่อเปิดเรียนตามมาตรการโครงการ Sandbox Safety Zone In School (SSS) สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาในด้านกระบวนการจัดการและบริหารเพื่อรับนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อไป สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

แสดงความคิดเห็น