กาชาดมอบ146 ทุนนร.ด้อยโอกาส

วันที่ 12 สิงหาคม  2554  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนีนาถ จังหวัดพิษณุโลก  จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554โดยในเวลา  07.09  น. ที่ลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหมู่เหล่ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน  พร้อมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 80 รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ต่อจากนั้นในเวลา 08.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร  พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์ ประธานพิธีถวายพานพุ่มทองพุ่มเงิน ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จบแล้วพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทหารกองเกียรติยศยิงปืนสลุต 21 นัด เป็นเสร็จพิธี หลังจากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด จำนวน 7 คน  มอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดพิษณุโลก ให้แก่ 117 หมู่บ้านและ 8 ชุมชนของเทศบาลนครพิษณุโลก  และมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสของเหล่ากาดจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 146 ทุน

กาชาดมอบ146 ทุนนร.ด้อยโอกาส

แสดงความคิดเห็น