“พระครูสิทธิธรรมวิภัช” จุดประกายช่วยผู้ด้อยโอกาส

 

” พระครูสิทธิธรรมวิภัช” เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นผู้จุดประกายความช่วยเหลือสำหรับผู้ด้อยโอกาส ผู้ตกทุกข์ได้ยากในจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระสงฆ์ที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนมากที่สุดในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมา และมักเป็นคนแรก ๆ ที่เข้าถึงปัญหา นำปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้ผู้เดือดร้อน ก่อนที่หน่วยงานภาครัฐจะตามเข้ามาช่วยเหลือต่อไป

พระครูสิทธิธรรมภิวัช หรือ อาจารย์สำลี นามเดิมสำลี  หงษาชุม เกิดเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ม.1 บ้านหนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม วัยเด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่โรงเรียนบ้านหนองสังข์ แล้วมาศึกษาต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

เมื่ออายุ 15 ปี ได้บรรพชา เป็นสมาเณรที่จังหวัดนครพนม ศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้นอายุ 21 ปี ได้อุปสมบททเป็นพระภิกษุเมื่อปี 2521 มีพระครูสุวรรณธรรมภรณ์ วัดบางสะพาน อ.งทอง จ.พิษณุโลก เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา”วราโก”

หลังอุปสมบทแล้ว ได้ศึกษาปริยัติธรรม สอบได้นักธรรมตรี โท เอก ตามลำดับ และเปรียญธรรม เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีนักธรรมสำนักเรียนวัดราชบูรณะเป็นเวลา 13 ปี ที่เป็นการสอนรวมศูนย์ศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร และยังเป็นวิทยาการอบรมศีลธรรม จนได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะเมื่อปี 2530 และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะจนถึงปัจจุบัน

พระครูสิทธิธรรมวิภัช เป็นพระนักศึกษา นักปฏิบัติ และนักพัฒนาบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะ ที่มีโบราณสถาน โบราณวัตถุให้คงสภาพสมบูรณ์ อาทิ เจดีย์หลวง วิหารหลวงพ่อทองดำ ให้คนรุ่นหลังได้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สมกับเป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์คู่เมืองพิษณุโลก และกำลังก่อสร้างมณฑปจัตุรมุข เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนี้  ยังมีความสามารถพิเศษในด้านธรรมกถึก เป็นพระนักเทศน์ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลก

พระครูสิทธิธรรมวิภัช ได้ให้ความสนใจในการสร้างวัตถุมงคลเป็นครั้งแรก โดยการสร้างพระพิมพ์นางพญา พระพุทธชินราชย้อนยุค รุ่น”มิตรภาพ 49” เพื่อสืบสานพระเครื่องเมืองสองแคว เป็นวัตถุมงคลที่เป็นที่ยอมรับในด้านโชคลาภ เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย เพื่อนำปัจจัยมาก่อสร้าง มณฑปจัตุรมุข เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และนั่นก็เริ่มเป็นที่มาในการออกช่วยเหลือเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ทั่วเมืองพิษณุโลก เมื่อมีญาติโยมนำปัจจัยมาถวาย นำสิ่งของมาถวาย ได้ฝากให้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จากนั้นมาไม่ว่าใครจะเดือดร้อนตรงไหน อำเภอใด พระครูสิทธิธรรมวิภัชจะเดินทางนำปัจจัย ข้าวสาร อาหารแห้ง นำไปมอบให้ เพื่อเป็นกำลังใจและการช่วยเหลือในเบื้องต้น

“มีทั้งที่ผู้เดือดร้อนได้ยากมาพบขอความช่วยเหลือเอง ประชาชนเพื่อนบ้านของผู้เดือดร้อนโทรศัพท์มาแจ้ง หรือ จากที่นักข่าวไปตระเวนทำข่าวผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสด้านต่าง ๆ เมื่อทราบข่าว ก็จะไปเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจ นำปัจจัยที่ประชาชนทำบุญกับวัดไปมอบให้กับผู้เดือดร้อน เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจ”

พระครูสิทธิธรรมวิภัช กล่าวว่า จะยึดแนวทางการช่วยเหลืออย่างนี้ไปเรื่อย ๆ แม้จะช่วยได้ไม่มาก ไม่ครอบคลุมผู้เดือดร้อนทั้งหมด แต่เป็นการจุดประกายให้สังคม ได้รู้จักการให้ ที่สำคัญคือ บทบาทของพระสงฆ์จะอยู่แต่ในวัดและทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่ได้ การออกไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อน ก็นับเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านหนึ่ง

พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทรศัพท์ 089-2714787  086-6740972  055-258972

                                                ………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น