เทศบาลฯรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน

นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้รับการประสานจากประเทศอินโดนีเซียในฐานะประธานคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เชิญเทศบาลนครพิษณุโลกเข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2554   (ASEAN Environmentally Sustainable Cities ESC Awards ) ซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกได้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และได้รับรางวัลชนะเลิศ  และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2554  ประเภทการแข่งขัน ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว Clean and Green Land 

 

ต่อมาประเทศไทยได้เสนอเทศบาลนครพิษณุโลกเข้ารับรับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2554  ประเภท การแข่งขัน ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean and Green Land)   คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ได้มีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่  2-3  พฤษภาคม  2554  ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า    ที่ประชุมฯ มีมติให้เทศบาลนครพิษณุโลก ชนะเลิศการประกวด และได้รับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน ประจำปี 2554  (ASEAN ESC Award  2011 ) ประเภท การแข่งขัน และได้รับCertificate of Recognition ด้านขยะและพื้นที่สีเขียว (Clean and Green Land) ซึ่งเป็นรางวัลในระดับอาเซียนโดยตัวแทนเทศบาลนครพิษณุโลกจะเดินทางไปรับรางวัลดังกล่าว  ในวันที่  23  พฤศจิกายน 2554   ณ Laguna  Nusa  Dua  Bali ประเทศอินโดนีเซีย 

แสดงความคิดเห็น