ปรีชา เรืองจันทร์

นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นบุคคลที่เป็นข่าวมากที่สุดที่ลงในเว็ปพิษณุโลกฮอตนิวส์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่สร้างสีสันมากที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก หลายคนชอบ ทำตัวติดดิน ถึงลูกถึงคนเข้าถึงประชาชน จนมีแฟนคลับมากมาย

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2498 ณ บ้านหนองกอไผ่ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ครอบครัวชาวนาของ คุณพ่อจวน คุณแม่บุญมา ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ ผู้ซึ่งต่อมาจะเป็นลูกชาวนา “ยอดคน” เด็กชายปรีชา เรืองจันทร์ หยุดพักการศึกษาหลังจบชั้นประถมศึกษา ผันชีวิตไปเป็นชาวนาตามรอยเท้าพ่อถึง 6 ปีเต็ม แต่ด้วยความมุ่งมั่นและใฝ่การศึกษา นายปรีชา เรืองจันทร์ กลับเข้ามาศึกษานอกระบบโรงเรียน สอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาธิการ ไต่เต้าอาชีพรับราชการขึ้นมาจนเป็นผู้ว่าราชการหลายจังหวัด
ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี  พ.ศ. 2518  รัฐศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ปริญญาโท พ.ศ. 2522  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปริญญาเอก พ.ศ. 2548  Doctor  of   Organization  and   Transformation   (DODT), CEBU Doctors  University,  Philippines

 

ประวัติการทำงานนายอำเภอเมืองพิจิตร ผู้อํานวยการกองราชการสวนตำบล  กรมการปกครอง ผู้อํานวยการส่วนความมั่นคง   กรมการปกครอง ผู้อํานวยการกองการข่าวสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดจังหวัดพิจิตร  (ระดับ 9)  รองผู้ว่าราชการจงหวัดราชบุรี รองผู้ว่าราชการจงหวัดเพชรบูรณ์         ผู้ว่าราชการจงหวัดพิจิตร  ผู้ว่าราชการจงหวัดภูเก็ต ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจงหวัดพิษณุโลก

15 มีนาคม 2552 นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ ได้เดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลก เข้าสักการะพระพุทธชินราช ศาลหลักเมือง และศาลสมเด็จพระนเรศวรและเข้าบ้านพักจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พบปะทักทาย ส่วนราชการ หน่วยงาน และประชาชนที่มาคอยต้อนรับ โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก คนใหม่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2552 เป็นต้นมา และนับจากนั้นถึงวันนี้ เมืองพิษณุโลกก็มีผู้ว่าฯที่มีบุคลิกโดดเด่นแตกต่างจากผู้ว่าฯที่เคยมีมา ทั้งผลงานการริเริ่มโครงการต่าง ๆ หลากหลาย พัฒนาเมืองพิษณุโลกให้เป็นเมืองบริการศูนย์กลางสี่แยกอินโดจีน ตามยุทธศาสตร์จังหวัดที่ริเริ่มมาจากผู้ว่าคนก่อน ๆ และหลายงานที่ริเริ่มในสมัยผู้ว่าฯปรีชา

ที่ผ่านมามักจะพบเห็นผู้ว่าฯปรีชาตกเป็นข่าวในการช่วยเหลือประชาชนแบบถึงลูกถึงคน ไม่ว่าจะงานไหน ๆ จะร่วมลงมือทำเอง จะเกี่ยวข้าว ดำนา ตัดต้นไม้ ดับเพลิง เตะบอล มัคทายก ขับเครื่องบิน ขี่ควาย ท่านทำได้หมดตามสไตล์ถนัด จนประชาชนหลายจังหวัดอยากให้ไปเป็นผู้ว่าฯบ้านตัวเองกันบ้าง ผลงานโดดเด่นล่าสุดปีที่ผ่านมา เสนอแนวคิด WATER WAY หรือ ทางด่วนน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลก ให้นายกรัฐมนตรี จนเกิดโครงการบางระกำโมเดล ยกพิษณุโลกเป็นจังหวัดต้นแบบแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งแบบบูรณาการ  และเสียวสุดเมื่ออยู่ระหว่างเขาควาย ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาล ในการอภิปรายไม่ไว้วางไว้ เรื่องการแจกถุงยังชีพของกระทรวงพลังงานของพรรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อปลายปี 2554 แต่ก็ยังอยู่รอดปลอดภัยเป็นผู้ว่าฯพิษณุโลกได้จนถึงปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น