พรรคการเมืองใหม่เปิดสัมมนาผู้นำประชาธิปไตย

เวลา 09.00 น. วันที่ 17 มิ.ย.2555 พรรคการเมืองใหม่ จังหวัดพิษณุโลก เปิดการสัมมนาผู้นำประชาธิปไตย พรรคการเมืองใหม่ จังหวัดพิษณุโลก ที่ โรงแรมน่านเจ้า อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจาก เพชรบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก ประมาณ 40 คน มีวิทยากร 2 ท่าน คือนายสมศักดิ์ โกศัยสุข หน.พรรคการเมืองใหม่ และ นายจักร พันธ์ชูเพชร จากอาจารย์มหาลัยนเรศวร บรรยายเกี่ยวกับการปกครอง  ระบบการเมืองของไทย ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง มีประโยชน์ทับซ้อนในนโยบาย

นางศรีทวน  เทวราชสมบูรณ์   ประธานกรรมการพรรคการเมืองใหม่ แจ้งว่า เดิมพิษณุโลกเป็นแค่ศูนย์ประสานงาน ปัจจุบันได้เลื่อนเป็นสาขาพรรคแล้วเพราะมีสมาชิกอยู่ประมาณ 300 กว่าคน และเมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหม่ จังหวัดพิษณุโลก ไปแล้ว พยายามเน้นสมาชิกโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ มีการตอบรับพอสมควร

 

แสดงความคิดเห็น