ร่วมใจจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย

DSC01076

 

DSC01075

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันนี้( 2 เม.ย.) นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีเทศบาลนคพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และพัฒนาภูมิปัญญาไทย และเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย โดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีพิธีถวายสักการะ ลุถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก การเสวนาในหัวข้อ “ภาษาถิ่นกับชาววัฒนธรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงท้องถิ่นของชุมชนต่างๆอีกด้วย

DSC01074

ggs

DSC01071

 

gwew

////

 

แสดงความคิดเห็น