น้ำท่วมทุ่งบางระกำเริ่มเน่าไหลจากทุ่งลงแม่น้ำยม

a08วันที่ 16 กันยายน 2557 สถานการณ์น้ำท่วมจ.พิษณุโลกยังคงมีน้ำท่วมขังในทุ่งนาในเขตต.ชุมแสง ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก วันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่อ.บางระกำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่ 7.67 เมตร เพิ่มจากเมื่อวานนี้ 15 กย.57 เล้กน้อย 5 เซนติเมตร สถานการณ์ขณะนี้ถือว่าน้ำที่ท่วมขังในเขตอ.บางระกำอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าปีทั่ว ๆ ไปที่น้ำท่วมปกติมาก ที่โดยเฉลบี่ยรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนกันยายนแม่น้ำยมที่อำเภอบางระกำ ระดับน้ำจะสูงประมาณ 10-11 เมตร และน้ำจะท่วมขังพื้นที่นาเป็นวงกว้างa04

a06

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำท่วมในอ.บางระกำจ.พิษณุโลกที่ไม่มากนักเริ่มส่งผลกระทบชัดเจน น้ำที่ท่วมทุ่งนา และการไหลเวียนต่ำ ได้เริ่มกลายสภาพเป็นน้ำเน่า สีดำ เริ่มส่งกลิ่นเหม็น น้ำที่ท่วมขังและเริ่มเน่าเสียจากการหมักหมมของวัชพืชและตอซังข้าวได้ไหลผ่านคลองบางแก้ว หรือแม่น้ำยมสายเก่า มายังประตูระบายน้ำคลองบางแก้วและมาบรรจบกับแม่น้ำยมบริเวณ ชุมชนปากคลองในเขตเทศบาลตำบลบางระกำ น้ำจากคลองบางแก้วมีสภาพสีดำ ขณะที่น้ำจากแม่น้ำยมมีสภาพสีแดงขุ่น และเมื่อไหลผ่านสะพานข้ามแม่น้ำยมอ.บางระกำความแรงของแม่น้ำยมสายหลักได้เจือจางความดำของน้ำเน่าเสียในทุ่ง ในพื้นที่น้ำท่วมขังยังไม่ได้รับรายงานความเดือดร้อนจากประชาชน ขณะที่ชาวบ้านหลายคนได้อาศัยช่วงน้ำเริ่มเน่า ระดับอ็อกซิเจนในน้ำต่ำ ปลาในลำคลองจะเริ่มมีอาการมัว ลอยเหนือผิวน้ำ จะมาใช้ฉมวกแทงปลาเหล่านี้มาเป็นอาหารa02

a07

แสดงความคิดเห็น