รร.วัดวังเป็ดจัดงานวันเด็กค่ำนี้8มค.59เชิญผู้ปกครองพาเด็กร่วมงาน

S__27738114วันที่ 8 มกราคม 2559 คุณครูไพลิน  เพ็งเนียม ครูโรงเรียนวัดวังเป็ด ขอแจ้งเชิญผู้ปกครองพาบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่สนามในโรงเรียนวัดวังเป็ด ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก คณะครูและผู้ปกครองได้เตรียมการละเล่น ของรางวัล เตรียมมอบไว้ให้เด็กที่มาร่วมงานจำนวนมาก และได้จัดงานวันเด็กต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยจัดในช่วงเวลาเย็นถึงค่ำ วันรุ่งขึ้นวันเด็กแห่งชาติ 9 มกราคม 2559 เด็กนักเรียนในพื้นที่จะได้ไปร่วมกิจกรรมงานวันเด็กตามสถานที่ต่าง ๆ ในในอำเภอบางระกำและอำเภอเมืองพิษณุโลกS__27738115 S__27713546 S__27713542 S__27713541

แสดงความคิดเห็น