ผู้ใช้โดรน ทยอยไปขึ้นทะเบียน หลัง กสทช.กำหนดบังคับใช้ 90 วัน

วันนี้( 12 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.) ได้มีมติที่ประชุม กสทช. วาระพิเศษ ได้มีการพิจารณาเรื่องการใช้งาน Drone เนื่องจากขณะนี้มีการใช้งานเป็นจำนวนมาก เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุม กสทช. จึงมีคำสั่ง ให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน ที่ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน 8 (ซอยสายลม) พญาไท กรุงเทพฯ สำนักงาน กสทช. ภาค และสำนักงาน กสทช. เขต ทั่วประเทศ สถานีตำรวจทั่วประเทศ หรือที่สำนักงานการบิน   พลเรือนแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่วันนี้ (11 ต.ค. 2560)ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

ทำให้ในวันนี้ที่สำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีผู้ที่ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ทั้งผู้ที่ทำงานด้านสื่อมวลชน   ผู้ประกอบกิจการรับจ้างทั่วไป และผู้ที่ชื่นชอบการเล่นโดรน ได้นำโดรน พร้อมเอกสารเกี่ยวกับโดรน ไปขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีประมาณ 10 ราย นายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 10 พิษณุโลก กล่าวว่า หลังจากมีการบังคับใช้ มีผู้โทรมาสอบถามกันตั้งแต่เช้าเป็นจำนวนมาก เพื่อต้องการทราบการนำเอกสารมายื่นขอ และมีผู้ทยอยมาลงทะเบียนกันแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับเอกสารและข้อมูลการลงทะเบียน กรณีบุคคลซึ่งครอบครองการใช้งาน ให้แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้ครอบครอง หมายเลขเครื่องหรือ Serial Number ยี่ห้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)และอื่นๆ ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน กสทช. ภาพถ่ายของ Drone ที่ลงทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ครอบครอง และกรณีบุคคลซึ่งครอบครองเพื่อจำหน่าย (ร้านค้า) ให้แจ้งบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone) ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน กสทช. ภาพถ่ายของ Drone ที่ลงทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ครอบครอง

///////

แสดงความคิดเห็น