โรงเรียนจ่านกร้องจัดตลาดนัดมือสองน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้

เวลา 08.30 น. วันที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก พลโทวิเชียร ไชยปกรน์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง และประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกิจกรรมตลาดนัดมือสอง ตามโครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูและบุคลากร เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีความรู้ความเข้าใจและพึงพอใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถวิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงได้ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีน้องๆนักเรียน นำสินค้ามือสองที่อยู่ในบ้าน อาหาร หนังสือ และของที่ระลึก มาขายในราคาถูก จำนวนกว่า 100 ร้านค้า

แสดงความคิดเห็น