ธ.ออมสินจับมือหอการค้าพิษณุโลกขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยปีแรก

 วันนี้ 25 ต.ค.61  นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หว่างธนาคารออมสินและหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก โดยมี  นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 ธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกความตกลง กับ นายศุภกุล รัตนคม ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ที่อาคารเพราพิลาศ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก

นายชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานธนาคารออมสินกับหอการค้าพิษณุโลก ที่ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพภาคธุรกิจ พิษณุโลกถือเป็นจังหวัดแรกที่มีความมือใน 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่นักธุรกิจและสถาบันการเงินร่วมขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจให้มันคงและยั่งยืนกล่าวคือ นักธุรกิจเอกชนที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก หากต้องการกู้เงินจากออมสิน จะได้สิทธิ์พิเศษ คือ ปลอดดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ในปีแรก จากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ย MOR บวก 

นายชาญชัย เผยต่อว่า เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน ระหว่างธนาคารออมสิน กับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก ในการเป็นเมืองธุรกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว ร่วมกับจังหวัด สภาอุตสาหกรรม สภาการท่องเที่ยว ให้พิษณุโลกเป็นเมืองหลักของภาคเหนือตอนรล่าง สำหรับในภาค 7 ที่ตนดูแลอยู่ เริ่มทำความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดแรกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ส่วนจังหวัดอื่น ได้แก่ กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จะเริ่มขั้นตอนการลงบันทึกร่วมกันต่อไป   

สำหรับ คุณสมบัติผู้กู้ คือ เป็นผู้ประกอบการเริ่มต้นประเภท Start up Stage  หมายถึง ทำธุรกิจไม่เกิน 3 ปี ประกอบการประเภทนวัตกรรมใหม่ หรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ นวัตกรรมใหม่ และ ผู้ประกอบการกลุ่มลูกค้า SMEs ซึ่งลูกค้าทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการรับรองจากคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด สามารถกู้ได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท(สำหรับStartup) และ ไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับ SMEs

……………………………………………………………………………………….

 

แสดงความคิดเห็น