ประมูลเลขสวยหมวด กล พิษณุโลกได้เงิน 11.4 ล้านบาท

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 12 หมวดอักษร กล “การงานก้าวหน้า การค้าล้ำเลิศ” พร้อมกัน 2 ช่องทาง คือ ทางวาจา และ Internet และได้มีพิธีมอบใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำเงินรายได้จากการประมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชาวจังหวัดพิษณุโลก
ผลการประมูลทะเบียนรถยนต์เลขสวยในครั้งนี้ ยอดประมูลรวมทั้งสิ้น 11,402,000 บาท
โดยราคาต่ำสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน กล – 2020 และ กล – 4466 ราคา 14,000 บาท
และ ราคาสูงสุด ได้แก่ หมายเลขทะเบียน กล – 9999 ราคา 650,000 บาท

แสดงความคิดเห็น