บรรยากาศสมัครสว.วันแรกที่อำเภอเมืองพิษณุโลกยังไม่คึกคัก

เวลา 08.30 น. วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก วันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว. ที่ให้แต่ละอำเภอดำเนินการเปิดรับสมัครจากหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพ  รายงานบรรยากาศเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลกได้เตรียมพร้อม สถานที่เอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีความประสงค์มาสมัครสมาชิกวุฒิสภาในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกได้สมัครระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2561  การสมัครสว.ในเขตอำเภอเมืองพิษณุโลกไม่คึกคักมากนักในภาคเช้า ยังไม่พบเห็นผู้ มาลงสมัครแต่คาดว่าจะทยอยเดินทางมาสมัครในตลอดสัปดาห์นี้

นายณฐพล  นพณัฐธนากุล  ปลัดอำเภอเมืองพิษณุโลก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ เปิดเผยว่าอำเภอเมืองพิษณุโลกได้เตรียมความพร้อม รับสมัคร ผู้สมัครสว.ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น ระหว่าง 26 ถึง 30 พฤศจิกายนนี้ ในหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพ ซึ่งหลังจากนั้น จะมีการคัดเลือกแต่ละกลุ่มอาชีพเหลือจำนวน 3 คนโดยให้แต่ละกลุ่มเลือกลงคะแนนกันเอง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อเสนอไปยังระดับจังหวัดดำเนินการเลือกในระดับจังหวัดต่อไป

………………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น