ตร.พิษณุโลกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางจักรยานในจังหวัดพิษณุโลก และสถานที่ท่องเที่ยวในพระราชวังจันทน์และศาลหลักเมืองพิษณุโลก

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ที่เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ท.สุธีร์  เนรกัณฐี  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้เปิดกรวยถวายสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำเหล่าข้าราชการตำรวจและจิตอาสา จำนวน กว่า 500 คน กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง  จากนั้นแยกย้ายกันทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดพิษณุโลก บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์   ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักความสามัคคีในการพัฒนา จิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เสียสละเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  มีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น มีพฤติกรรมที่ใฝ่หาความรู้และเพียรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของส่วนรวม

//////////

แสดงความคิดเห็น