ชุดจัดระเบียบสังคมจ.พิษณุโลกตรวจสถานบริการ พบ 1 ร้านไม่มีใบอนุญาตประกอบการ

วันที่ 30 พ.ย.61 เวลา 21.00 น. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล.,พ.อ.วิชา อมรดิษฐ์ หน.ฝขว.กกล.รส.จว.พ.ล.และ พ.ท.อภิวัฒน์ พันธ์ขาม ผบ.พัน.สห.31 พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชุดจัดระเบียบสังคมของ จว.พ.ล., อ.เมืองพิษณุโลก,สาธารณสุข จว.พ.ล.,กอ.รมน.จังหวัด พ.ล.,สภ.เมืองพิษณุโลก,ตร.ท่องเที่ยว จว.พ.ล., พมจ.พ.ล.,สรรพสามิตฯ และสถานพินิจฯ จว.พ.ล. ทำการลาดตระเวนเพื่อมาตรการป้องปราม ในสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในตัวเมืองพิษณุโลก จำนวน 7 ร้าน ประกอบด้วย
1. MK เสวนา 2. อมรินทร์ 3. HONEY QUEEN  4. ตะวันแดง 5. 4CYCLE 6. DISTRICT 65 7. เชบาร์มาร์เก็ตสตรีต
ผลการการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือร้าน HONEY QUEEN ให้หยุดบริการ 1 วัน และให้ทางร้านไปดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบการให้เรียบร้อย ส่วนสถานบริการอื่น ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

แสดงความคิดเห็น