5 ธ.ค.16.00 น.ซ้อมปั่น Bike อุ่นไอรัก จ.พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก กำหนดซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริง Bike อุ่นไอรัก
5 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. นำโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ

แสดงความคิดเห็น