ตรวจค่าหมอกควันและฝุ่นละอองโรงสีข้าวในอำเภอบางกระทุ่ม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ลุยตรวจต่อเนื่อง กำชับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ช่วยเป็นหูเป็นตา แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจโรงสีข้าว ดูกระบวนการผลิต การปล่อยควัน – ฝุ่นละออง ในพื้นที่ อำเภอบางกระทุ่ม
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมร่วมกับ นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อประชุมหาแนวทางการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่
โดยที่ประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพราะถือเป็นผู้นำ ในพื้นที่ ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านและเกษตรกร ที่ทำการเพาะ-ปลูก ให้งดเผาทุกชนิด เพื่อลดปัญหาหมอกควัน
เพราะที่ผ่านมา ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูแล้ง มักเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและอนามัยของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ จนทำให้อาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้ นายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำทีมเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจโรงสีข้าว บริษัท ธนารัตน์ ธัญญะกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 46/1 หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งประกอบกิจการ นึ่งและอบข้าวเปลือก โดยเป็นโรงงานขนาดใหญ่ มีนายชูชาติ เดชคำรณรัตน์ เจ้าของกิจการ บริษัท ธนารัตน์ ธัญญะกิจ ได้พาเจ้าหน้าที่ ดูกระบวนการผลิตทั้งหมด ทุกขั้นตอน
นายอธิปไตย ไกรราช ผู้อำนวยการ กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ผลการตรวจสอบในวันนี้ พบว่ามีฝุ่นละออง จากปล่องระบายเล็กน้อย แต่คิดว่าไม่ส่งผลอันตราย ในส่วนอื่น มีการควบคุมระบบบำบัดอาทิ น้ำเสีย ได้ดี และไม่พบสิ่งที่ผิดปกติ โดยทางคณะตรวจได้แนะนำให้เจ้าของกิจการ โรงงาน ได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ ไว้รอบบริเวณ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เข้ามาตรวจสอบวัดค่าหมอกควันและฝุ่นละออง ในทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศอีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น