สัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนให้ความรู้กม.เลือกตั้งปี 2562

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก  จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ปี 2562  กกต.ให้ความรู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้กับสื่อมวลชนในจ.พิษณุโลกได้เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง    

วันนี้  11 ก.พ 2562  เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมลฟลาวเวอร์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นางวชิราภรณ์   น้อยยม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง  ปี  2562  ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี  2562  โดยมีสื่อมวลชน เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช)  เครือข่ายวิทยุชุมชน  สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อออนไลน์  จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมสัมมนาฯ รวมกว่า 40 คน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเป็นการกระจายโอกาสให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด รวมถึงเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่น   มีความสุจริตและเที่ยงธรรม 

สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งของสื่อมวลชน  โดย พันตำรวจโท  วัชรินทร์   พิมพ์กะภีร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวนันธกานต์  พันธุ์สง่า พนักงานการเลือกตั้งชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากร ภาคบ่ายมีการให้ความรู้ความเข้าใจในการใช้โซเชียลมีเดีย ด้วยการตัดต่อบนมือถือ โดย นายจิรวุฒิ   สุเมธเทพานันท์  นายช่างไฟฟ้าสื่อสารอาวุโส  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก   ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และเตรียมความพร้อมประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสื่อโซเชียลไปปรับใช้กับการส่งข้อมูลข่าวสารบนสมาร์ทโฟนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก มีเขตเลือกตั้งส.ส.จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง การรับสมัครส.ส.เมื่อ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้มาสมัครจำนวน 164 ราย จังหวัดพิษณุโลกมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 690,326 ราย มีหน่วยเลือกตั้ง 1,270 หน่วย 

……………………………………………………………….

แสดงความคิดเห็น