อบจ.พิษณุโลกก่อสร้างถนนสายต.บ้านกลางเชื่อมต่อต.สวนเมี่ยงเรียบร้อยแล้ว

อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านหนองปรือ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง – บ้านแก่งบัวคำ ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเปิดให้ ปชช.ใช้สัญจร หลังประสบปัญหาถนนเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อมาเป็นระยะเวลาปลายปี 
วันที่ 16 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง – บ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ตอนที่ 1) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,600 เมตร และถนนสายบ้านหนองปรือ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง – บ้านแก่งบัวคำ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (ตอนที่ 2) กว้าง 6 เมตร ยาว 2,950 เมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้แล้ว ทั้งนี้สำหรับถนนสายดังกล่าวเดิมเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 16.2 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2555 และดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2556 แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจรับไม่สามารถตรวจรับถนนเส้นนี้ได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างถนนของทางราชการ จึงเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้รับจ้างกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะถนนชำรุดเป็นจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้นิ่งนอนใจและได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว จากนั้นจึงสามารถเข้าไปดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงถนนเส้นนี้ได้โดยได้กันเงินงบประมาณปี 2561 ไว้จำนวน 19,500,000 บาท และปี 2562 อีกจำนวน 10,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 29,500,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นนี้ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นบางตอนแล้ว ส่วนที่เหลือจะเร่งดำเนินการต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งฝากให้ประชาชนช่วยกันดูแลบำรุงถนนสายดังกล่าวเนื่องจากก่อสร้างมาจากภาษีของประชาชน ซึ่งจะทำให้สามารถใช้งานถนนได้นานยิ่งขึ้นต่อไป

……………………………..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  5 ตุลาคม 2561  อบจ.พิษณุโลกเร่งซ่อมถนนสายบ้านหนองปรือ-แก่งบัวคำ

17 มิถุนายน 2560  วอนช่วยซ่อมถนนพังเละที่ต.บ้านกลาง เส้นทางเชื่อมอ.วังทอง-ชาติตระการ

 

แสดงความคิดเห็น