จัดคูหาเตรียมพร้อมให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

24 มีนาคม 2562 จังหวัดพิษณุโลกเตรียมพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  บรรยากาศการเตรียมพร้อมที่หน่วยเลือกตั้ง ที่ 30 – 31 -32 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารตลาดชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลอรัญญิก เจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้มาจัดสถานที่เตรียมคูหาเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 06.00 น. พร้อมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเวลา 08.00 ถึง 17.00 น .

แสดงความคิดเห็น