ผู้สมัครพลังปวงชนไทย ร้อง 2 หน่วยลต.ติดภาพคู่กับผู้สมัครที่ถูกศาลเพิกถอนชื่อ

พิษณุโลก ผู้สมัครสส.พิษณุโลกเขต 1พรรคพลังปวงชนไทย  ร้องกกต. หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ในต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก ติดภาพของผู้สมัครไปคู่กับผู้สมัครที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนชื่อผู้สมัคร  ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด กว่าจนท.จะดำเนินการแก้ไขทำให้เสียสิทธิ์ไป 6 ชั่วโมง

เวลา 15.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้รับแจ้งจากนายบรรเจิด  เพ็งเทศ ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคพลังปวงชนไทย ได้ร้องเรียนกกต.พิษณุโลกเพื่อทักท้วงในการติดภาพผู้สมัครของพรรคพลังปวงชนไทย หน้าหน่วยเลือกตั้งที่ 1 วิทยาลัยบึงพระพิษณุโลก และ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 เคหะบึงพระ ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สองหน่วยเลือกตั้ง ได้นำภาพของนายบรรเจิด  เพ็งเทศ ไปติดคู่กับภาพของผู้สมัครที่ศาลฏีกามีคำสั่งให้ถอนชื่อผู้สมัคร ซึ่งในเขตเลือกตั้งที่ 1 คือ ผู้สมัครจากพรรคไทยรักษาชาติ  หมายเลข 14 ทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ที่มาตรวจสอบภาพและรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งหน้าหน่วยเลือกตั้งดังกล่าว เข้าใจว่า นายบรรเจิด เพ็งเทศ ถูกศาลสั่งถอนชื่อผู้สมัครไปด้วย

นายบรรเจิด  เพ็งเทศ ผู้สมัครพรรคพลังปวงชนไทยเขต 1 พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตนสมัครส.ส.หมายเลข 15 และไม่ถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ ตนได้รับแจ้งจากประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 1 และ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ต.บึงพระ ว่าภาพของตน ไปติดคู่กับผู้สมัครหมายเลข 14 พรรคไทยรักษาชาติ ที่ถูกศาลสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้สมัคร ตนจึงมาตรวจสอบก็พบว่า ทั้งสองหน่วยเลือกตั้ง นำภาพและหมายเลขของตน ไปติดต่อจากผู้สมัครหมายเลข 14 ทำให้ตนเสียสิทธิ์ เพราะผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะเข้าใจว่าตนถูกศาลเพิกถอนรายชื่อผู้สมัคร ซึ่งจากการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งอื่น ๆ ก็ไม่พบว่าติดภาพผู้สมัครผิดพลาด ตนจึงไปร้องเรียนที่กกต.พิษณุโลก ในเวลา 14.20 น. กกต.พิษณุโลก ให้ตนมาเขียนคำร้องทักท้วง ที่หน่วยเลือกตั้ง และเมื่อเขียนเสร็จแล้ว ก็ต้องนำคำร้องกลับไปยื่นต่อกกต. ให้ทันในเวลาเลือกตั้ง 17.00 น.

 

นายบรรเจิดเผยต่อว่า ตนเสียสิทธิ์ในหน่วยเลือกตั้งทั้งสองหน่วย ที่นำภาพ และชื่อของตน ไปติดคู่กับผู้สมัครที่ศาลสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้สมัคร ซึ่งเมื่อตนทักท้วงและร้องเรียน จนท.ทั้งสองเขตเลือกตั้ง ก็ได้เปลี่ยนตำแหน่งภาพของตน กลับมาอยู่ในกลุ่มของภาพผู้สมัครส.ส.เขต 1 ทำให้เสียสิทธิ์ไปเป็นเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจผิดได้ว่าตนถูกศาลสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้สมัคร

…………………

แสดงความคิดเห็น