ผลเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลก 24 มี.ค.62 อนาคตใหม่ 1 เพื่อไทย 2 พลังประชารัฐ 2

พิษณุโลก ผลการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการใน 5 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 อนาคตใหม่ 1 ที่นั่ง เพื่อไทย 2 ที่นั่ง และพลังประชารัฐ 2 ที่นั่ง แชมป์เก่า หมอวรงค์ จากปชป.และนคร  มาฉิม จากเพื่อไทย เข้ามาได้แค่อันดับสาม มาใช้สิทธิ์ 74.28  %

25 มีนาคม 2562 รายงานผลการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกอย่างไม่เป็นทางการ

เชตเลือกตั้งที่ 1

อันดับ 1.นายปดิพัทธฺ  สันติภาดา      พรรคอนาคตใหม่  35,412 คะแนน

อันดับ 2.นายเศรษฐา  กิตติจารุรักษ์   พรรคพลังประชารัฐ 23,609 คะแนน

อันดับ 3.นพ.วรงค์  เดชกิจวิกรม    พรรคประชาธิปัตย์  18,516 คะแนน ( อดีตส.ส.เดิมปี 2554 )

ผู้มีสิทธิ์   137,691 คน  มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 103,681 คน ร้อยละ 75.30 บัตรเสีย 5,382 บัตร ร้อยละ 5.19 บัตร ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 3,229 บัตร ร้อยละ 3.11

เขตเลือกตั้งที่ 2

อันดับ 1. นายนพพล  เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย   32,956 คะแนน ( อดีตส.ส.ปี 2554 )

อันดับ 2.จ.ส.อ.พัฒนปกรณ์  ดอนตุ้มไพร พรรคพลังประชารัฐ 27,603 คะแนน

อันดับ 3. ร.ต. ณรงค์  ยาวขันแก้ว พรรคอนาคตใหม่  14,725   คะแนน

ผู้มีสิทธิ์ 143,210 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  109,120 คน ร้อยละ 76.20  บัตรเสีย 7,258 บัตร ร้อยละ 6.65  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 2,119 บัตร  ร้อยละ 1.94

 

เขตเลือกตั้งที่ 3

อันดับ 1.นายอนุชา  น้อยวงศ์ พรรคพลังประชารัฐ 24,063 คะแนน

อันดับ 2.นายพงษ์มนู  ทองหนัก พรรคประชาธิปัตย์ 23,643 คะแนน

อันดับ 3. นายโชคดี  สายนำพามีลาภ พรรคอนาคตใหม่ 15,722 คะแนน

ผู้มีสิทธิ์ 140,703 คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 97,201 คน ร้อยละ 69.08  บัตรเสีย 8,140 บัตร ร้อยละ 8.37 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,328 บัตร ร้อยละ 1.37

เขตเลือกตั้งที่ 4

อันดับ 1 นายนิยม  ช่างพินิจ  พรรคเพื่อไทย 40,252 คะแนน ( อดีตส.ส.ปี 2554 )

อันดับ 2. นางสาวณัฐธยาน์  แสงงาม พรรคอนาคตใหม่  18,180 คะแนน

อันดับ 3. นางสาวมุธิตา  ทองคำนุช พรรคประชาธิปัตย์  17,276 คะแนน

ผู้มีสิทธิ์  136,370 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 101,557 คน ร้อยละ 74.47  บัตรเสีย 6,032 บัตร ร้อยละ 5.94 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,356 บัตร ร้อยละ 1.34

เขตเลือกตั้งที่ 5

อันดับ 1 นายมานัส  อ่อนอ้าย พรรคพลังประชารัฐ 28,952 คะแนน

อันดับ 2.นายคณิศร  มาดี  พรรคประชาธิปัตย์ 25,002 คะแนน

อันดับ 3 นายนคร  มาฉิม พรรคเพื่อไทย 16,113 คะแนน  ( อดีตส.ส.ปี 2554 )

ผู้มีสิทธิ์  129,170 คน ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  98,896 คน  ร้อยละ 76.56 บัตรเสีย 6,841 บัตร ร้อยละ 6.92 บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 1,950 บัตร  ร้อยละ 1.97

จังหวัดพิษณุโลกมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง  687,144 คน มาใช้สิทธิ์ 510,445 คิดเป็นร้อยละ 74.28  บัตรเสีย 33,653 บัตร คิดเป็นร้อยละ 6.59  บัตรไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 9,982 คิดเป็นร้อยละ 1.95

หมายเหตุ ข้อมูลภาพประกอบจากเฟซบุ๊คประชาสัมพันธ์กกต. นับคะแนนที่ 94 %

……………………………………………………………………………………………

 

 

แสดงความคิดเห็น