อ.วังทองซ้อมแผนเตรียมพร้อมรับมืออุบัติเหตุช่วงเทศกาสงกรานต์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2562 โรงพยาบาลวังทอง จ.พิษณุโลก ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนภัยพิบัติหมู่ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และอุบัติเหตุหมู่เพื่อความปลอดภัยทางถนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับของสถานบริการและภาคีเครือข่ายอำเภอวังทอง ตลอดจนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง สมาคม มูลนิธิต่างๆมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และให้เกิดความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการช่วยเหลือ และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จึงได้กำหนดการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ขึ้น

โดยกำหนดสถานที่ซ้อมคือบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยบริเวณหน้าปั๊ม ปตท.วังนกแอ่น ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก ม.19 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยการจำลองเหตุการณ์เป็นรถยนต์กระบะชนประสานงากัน และส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บจำนวน 10 ราย เสียชีวิต 1 ราย ในจุดเกิดเหตุ ซึ่งการจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการประสานงานกับทุกฝ่ายทั้ง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ กู้ภัยบูรพา สมาคมพิษณุโลกการกุศลสงเคราะห์ จ.พิษณุโลก โดยการซ้อมแผนเสมือนจริงทุกอย่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มรับแจ้งเหตุ การเข้าช่วยเหลือ การส่งต่อเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการช่วยชีวิต ห้องER ของการปฏิบัติงานของแพทย์พยาบาล ไปจนถึงการสรุปรายชื่อผู้บาดเจ็บ ก่อนทุกฝ่ายจะต้องเข้าประชุมสรุปแผนการปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อหาข้อบกพร่องและนำไปปรับปรุงแก้ไข
จากการซ้อมแผนในครั้งนี้ก็เพื่อให้แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกหน่สวยที่เกี่ยวข้องได้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เมื่อเกิดสถานการณ์จริง อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการรณณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย ลดเจ็บลดตายอีกด้วย.

แสดงความคิดเห็น