ชาวบ้านแหลมลาด ม.6 ต.มะตูม เขต 2 พิษณุโลก พร้อมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่

พิษณุโลก ชาวบ้านแหลมลาด ม.6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ตื่นตัวพร้อมออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.ใหม่ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 นี้ ผู้ใหญ่บ้านออกประชากาศแจ้งเชิญชวนผ่านเสียงตามสาย เชิญชวนและชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องมาลงคะแนนใหม่  กกต.เปลี่ยนกรรมการประจำใหม่ยกชุด  ผลคะแนนไม่มีผลต่อผลเลือกตั้งส.ส.เขต 2 พิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 นี้ ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านแหลมลาด ม. 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็น 1 ใน 6 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ  ที่กตต.มีคำสั่งให้มีการออกคะแนนเสียงเลือกตั้งใหม่ ด้วยสาเหตุจาก เลือกตั้งเมื่อ  24 มีนาคม 2562 ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 พิษณุโลก พบว่า บัตรในหีบลงคะแนน น้อยกว่าผู้มาแสดงตนใช้สิทธิ์ 1 ใบ โดยหน่วยเลือกตั้งที่ 6 มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 366 คน มีผู้มาแสดงตนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง  269  คน  แต่ว่ามีบัตรในหีบเลือกตั้ง 268 ใบน้อยกว่า ผู้มาใช้สิทธิ์ 1 ใบ ในขณะที่จำนวนบัตรทั้งหมดนั้นยังอยู่ครบจำนวน 366 ใบ 

วันที่ 20 เมษายน 2562 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านแหลมลาด ม.6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ในการเตรียมความพร้อมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่ในวันอาทิตย์นี้ พบว่า สถานที่ออกเสียงลงคะแนน ใช้ที่ศาลาเอนกประสงค์ สถานที่แห่งเดิม ริมถนนพิษณุโลก-พรหมพิราม บรรยากาศภายในหมู่บ้าน ยังคงมีการติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครส.ส.เขต 2 ทั้งผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับหนึ่ง และคะแนนอันดับสอง และยังมีรถแห่หาเสียงของพรรคการเมืองหนึ่ง วิ่งหาเสียงอยู่ภายในหมู่บ้าน

บริเวณหน้าศาลาเอนกประสงค์ ได้ติดประกาศป้ายรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.เขต 2 พิษณุโลก มีประกาศการเลือกตั้งอื่น ๆ อยู่ครบ ทั้งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และมีติดประกาศเพิ่มเติม ได้แก่ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องให้มีการเลือกตั้งใหม่จำนวน 6 หน่วยเลือกตั้ง  คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 2 พิษณุโลก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 6 ม.6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม เขตเลือกตั้งที่ 2 ที่การลงคะแนนใหม่ 21 เมษายน 2562 นี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด มีเพียงรายเดิมที่กลับมาเป็นกรรมการเหมือนเดิม คือ นางธารากรณ์  ดอนไพร ผู้ใหญ่บ้านม. 6 ต.มะตูม

นางธารากรณ์  ดอนไพร ผู้ใหญ่บ้าน ม. 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า  มีการเตรียมพร้อมด้านสถานที่และคณะกรรมการพร้อมหมดแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในหมู่บ้านทราบ เช้าวันนี้ได้เตรียมไปรับอุปกรณ์การเลือกตั้งที่อำเภอพรหมพิราม  ส่วนสาเหตุที่มีการผิดพลาดจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้มีใช้สิทธิ์นั้น ก็ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ก็ได้ชี้แจงถึงคำสั่งและเหตุผลที่กกต.ให้มีการเลือกตั้งใหม่ให้ผู้มีสิทธิ์ทราบ ชาวบ้านต่างก็เข้าใจสาเหตุที่ต้องมีการมาลงคะแนนเลือกตั้งใหม่  และต่างก็พร้อมจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่ แต่จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นั้น ไม่แน่ใจว่าจะเท่าเดิมหรือไม่ เพราะเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 หลายคนเดินทางกลับมาจากแหล่งทำงานที่อยู่ไกลมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนผลการออกเสียงใหม่ครั้งนี้ เท่าที่ตนได้พูดคุยกับผู้สมัครส.ส.ในเขต 2 ที่บางคนยังคงมาหาเสียงในการเลือกตั้งใหม่ ได้บอกว่า คงไม่มีผลกับการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่อาจจะมีผลบ้างกับการนับคะแนนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

นางมาลี  ทำบุญ  อายุ  54 ปี บ้านเลขที่ 62/1ม.6 ต.มะตูม  เปิดเผยว่า วันที่ 24 มีนาคม 2562 ตนก็ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่ ส่วนการให้ลงคะแนนใหม่ ตนคิดว่าจะดีมาก จะได้รู้ว่าหน่วยเลือกตั้งของเราบกพร่องเรื่องอะไร และตนก็พร้อมจะมาใช้สิทธิ์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 6 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคะแนนของผู้สมัครส.ส.ที่ได้รับคะแนนสูงสุด โดยเขตเลือกตั้งที่ 2 ผู้ที่ได้รับคะแนนอันดับ 1 คือ นายนพพล  เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 32,965 คะแนน อับดับสองคือ จ.ส.อ.พัฒณปกรณ์  ดอนตุ้มไพร พรรคพลังประชารัฐ ได้ 27,603 คะแนน

…………………………………………………………………………

แสดงความคิดเห็น