เขื่อนแควน้อยเหลือน้ำ 24 % จ.พิษณุโลกประกาศภัยแล้งแล้ว 1 อำเภอ

ภาพจากแฟ้มภาพ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เมื่อ 19 เมษายน 2559 มีน้ำอยู่ที่ 234 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 29% ของความจุอ่าง

พิษณุโลก ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนลดลงอีก เหลือเพียง 233.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24.88 % ของความจุอ่าง ยังปล่อยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ ไม่ปล่อยเพื่อการเกษตร ขณะที่จังหวัดพิษณุโลกประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้วที่อำเภอวัดโบสถ์ พื้นที่เหนือเขื่อนมันสำปะหลัง 17,000 ไร่ได้รับผลกระทบขาดน้ำ พร้อมเตรียมช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัย

ภาพจากแฟ้มภาพ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เมื่อ 19 เมษายน 2559 มีน้ำอยู่ที่ 234 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 29% ของความจุอ่าง

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งของจังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้ยังเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าการณ์ว่า ฤดูฝนจะเข้าในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งทำให้ในช่วงนี้แหล่งน้ำทางธรรมชาติแห้งขอด และรอให้ฝนตกลงมาในช่วงดังกล่าว โดยเฉพาะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ที่ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อย อยู่ที่ 233.60 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 24.88 % ของความจุ ซึ่งปัจจุบันไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเลย แต่ก็ถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วงมากนัก เนื่องจากทางเขื่อนแควน้อยไม่ได้ปล่อยน้ำเพื่อการเกษตร แต่อย่างใด แต่จะปล่อยน้ำเพื่อช่วยเหลืออุปโภคบริโภค ตามแผนของกรมชลประทาน แต่อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนในปีนี้ถือว่าน้อยกว่า ปีที่แล้ว หากคิดเวลา ณ ปัจจุบัน ประมาณ 5 %

ภาพจากแฟ้มภาพ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เมื่อ 19 เมษายน 2559 มีน้ำอยู่ที่ 234 ล้าน .ลบ.ม. หรือ 29% ของความจุอ่าง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก กล่าวอีกว่า สถานการณ์ภัยแล้ง นั้นได้กระทบต่อพืชผลทางการเกษตรที่น่าเป็นห่วงของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่พื้นที่บริเวณหัวเขื่อนแควน้อย ซึ่งมีเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวนหลายหมื่นไร่ ที่ไม่มีน้ำหล่อเลี้ยง ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 17,000 ไร่ ทำให้ทางจังหวัดพิษณุโลก ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 1 อำเภอ คือ อ.วัดโบถ์ เพื่อนำงบประมาณมาช่วยเกษตรกร โดยระหว่างนี้อยู่ในช่วงของการสำรวจความเสียหายของไร่มันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

 

//////////////

 

แสดงความคิดเห็น